Kindercoaching

Kindercoaching is laagdrempelig, kortdurend en praktisch. Het is voor kinderen met een hulpvraag. Kinderen krijgen ondersteuning in het ontdekken van hun vaardigheden en kwaliteiten en het laten groeien van hun zelfvertrouwen.

Opvoeden is een pittige taak. Deze taak wordt er niet makkelijker op als een kind thuis of op school vastloopt. Dit kan allerlei redenen hebben. Een kind kan bijvoorbeeld bang zijn om fouten te maken, niet lekker in z'n vel zitten of moeite hebben met een scheiding of het verlies van een dierbare. Hierdoor kan een kind gedrag vertonen waar je als ouders of omgeving geen raad mee weet.

Als kindercoach help ik deze kinderen en hun ouders weer op weg. Samen gaan we kijken naar de vaardigheden en kwaliteiten die uw kind in zich heeft. Door uw kind zijn of haar sterke punten te laten leren ontdekken en zich bewust te laten worden van de mogelijkheden, groeit het zelfvertrouwen van uw kind. Dit draagt bij aan een positief zelfbeeld. Vanuit hier leert uw kind problemen die op zijn/haar weg komen beter aan te pakken en op te lossen.

Verlies en Rouw

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies en de gevoelens die dit teweeg brengt: verdriet, woede, machteloosheid. Iedereen ervaart verlies op uiteenlopende manieren. Voor een kind kan verlies bijvoorbeeld betekenen verlies van vrienden en school door een al dan niet noodgedwongen verhuizing, verlies van een goede gezondheid, verlies door een overlijden binnen een gezin, familie of de naaste omgeving, verlies van een huisdier of verlies door een scheiding van ouders waardoor er veel in het leven van het kind verandert. Het verwerken van verdriet doet ieder kind op zijn eigen manier. Verdriet verwerken kost tijd. Het kan echter zijn dat een kind vastloopt in het verwerken van het verlies.

Als kindercoach heb ik mij gespecialiseerd in rouw en kan ik ondersteuning bieden in ieder rouwproces. Samen met uw kind ga ik op zoek naar de kracht om te leren omgaan met het verlies en zelfstandig verder te kunnen.

Kindercoaching

Werkwijze

Kennismaking

Een eerste kennismakingsgesprek vindt meestal telefonisch plaats. In het gesprek kunnen we kort bespreken wat coaching voor uw kind zou kunnen betekenen. Als u naar aanleiding van het kennismakingsgesprek besluit om een coachingstraject te starten, volgt een intakegesprek.
Aan het kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Intakegesprek

Voorafgaand aan het intakegesprek krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Aan de hand van deze vragenlijst houd ik een intakegesprek met u en uw kind. Dit gesprek is bedoeld om de huidige situatie in beeld te brengen en om de hulpvraag van u of uw kind duidelijk te krijgen. Het is mogelijk dat u met een bepaalde hulpvraag komt, maar dat we er uiteindelijk voor kiezen om te gaan werken aan iets waar u of uw kind nog niet direct aan heeft gedacht. Er kan namelijk een onderliggend probleem zijn dat ten grondslag ligt aan uw hulpvraag. Dit probleem vormt de kern en vanuit die kern ga ik samen met uw kind werken naar het uiteindelijke doel. Dit doel wordt positief geformuleerd. Dit is in het belang van het zelfvertrouwen van uw kind. Tevens zorgt dit ervoor dat uw kind voldoende gemotiveerd is om het coachingstraject in te gaan en te volbrengen.

Coachsessies

Een coachsessie duurt ongeveer één uur en vindt bij voorkeur eenmaal per twee à drie weken plaatst. Een traject duurt veelal vier tot zes sessies.
Tijdens de sessies werk ik individueel met uw kind. Met behulp van verschillende werkvormen, zoals gesprekstechnieken, visualisaties, tekenen en (rollen)spellen, werken we aan de hulpvraag, de kern en het gewenste doel. Voor de keuze van de werkvormen wordt gekeken naar wat het beste aansluit bij de ontwikkelingsfase en persoonlijke behoefte van uw kind.

Evaluatiegesprek

Na vier sessies vindt er een evaluatiegesprek met u en uw kind plaats. In dit gesprek informeren we elkaar over hoe het met uw kind gaat. Dit kan een tussentijds gesprek of eindgesprek zijn. In het eerste geval maken we tijdens dit evaluatiegesprek afspraken over het vervolgtraject.

De locatie van het intakegesprek, de coachsessies en het evaluatiegesprek kunnen we in overleg bepalen.

Werkwijze

Wie ben ik

Ik ben Sharon Beusker en trotse moeder van twee kinderen: een jongen van 16 jaar en een meisje van 8 jaar.

De afgelopen 21 jaar ben ik werkzaam geweest in diverse tandartspraktijken. De laatste 11 jaar heb ik gewerkt bij de jeugdtandarts in Beuningen, waar ik veel kinderen heb behandeld met angst voor de tandarts. Het werken met deze kinderen heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Ik wilde graag iets voor hen betekenen en heb het altijd als een uitdaging gezien om met de 'tell, show, doe methode' alle kinderen met succes door de behandelingen heen te helpen, zodat ze met een glimlach en vol trots de tandartsstoel konden verlaten.

Ik merkte echter dat ik steeds meer het gevoel kreeg dat ik mij ook op andere manieren in wilde zetten voor kinderen met een hulpvraag. Daarom ben ik de opleiding voor kindercoach gaan volgen. Deze opleiding heb ik begin 2018 succesvol afgerond. Dit geeft mij samen met mijn kennis op het gebied van activiteitenbegeleiding en mijn jarenlange ervaring met het werken met kinderen bij de jeugdtandarts de mogelijkheid om kinderen een warm nest te kunnen bieden en ze weer in hun kracht te zetten. Natuurlijk met het doel dat ze het nest uiteindelijk weer verlaten en met hun eigen kwaliteiten en inzichten uitvliegen en hun eigen weg vol trots en energie vervolgen.

Sharon

Tarieven & Documenten

Tarieven

kennismakingkosteloos en vrijblijvend
intakegesprekEUR 30
coachsessieEUR 60

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

Vergoeding via de zorgverzekeraar is doorgaans niet mogelijk. Wel kunt u informeren of u via een PGB voor vergoeding in aanmerking komt. Ook kan het mogelijk zijn dat u de kosten van de coaching kunt opvoeren bij uw jaarlijkse belastingaangifte.

Documenten

Intakeformulier
Algemene voorwaarden
Klachtenreglement

Documenten

Contact

Benieuwd wat het Koekkoeksnest voor uw kind zou kunnen betekenen? Neem gerust met mij contact op. Dit kan telefonisch op nummer 06-57134038, via een e-mail naar info@hetkoekkoeksnest.nl of via onderstaand contactformulier. Tijdens coachsessies ben ik telefonisch niet bereikbaar, maar als u een boodschap achterlaat, neem ik zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier

Contact